Yara Amaral

Yara Amaral – atriz (1936), falecido em 01/01/1989