Vanessa da Matta

Vanessa da Matta – cantora (1976)