Tetsuo Okamoto

Tetsuo Okamoto – nadador (2007), nascido em 20/03/1932