Katharine Hepburn

Katharine Hepburn – atriz (1907), falecido em 29/06/2003