Fatos: O enxadrista Henrique Costa Me ...

O enxadrista Henrique Costa Mecking, conhecido como Mequinho, conquistou na Inglaterra o título de Grande Mestre Internacional de Xadrez.