Fatos: O boxeador George Foreman, de ...

O boxeador George Foreman, de 45 anos, derrotou Michael Moore, 26, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e recuperou o título dos pesos pesados.