Fatos:

Ambrgio Damianne Achillo Ra ...

Ambrgio Damianne Achillo Ratti foi eleito o 259º papa da Igreja Católica. Ele adotou o nome de Papa Pio XI.