Egberto Gismonti

Egberto Gismonti – compositor (1944)