Celso de Mello

Celso de Mello – jurista, ministro do Superior Tribunal Federal (1945)